IVENSA VESTI ONLINE NOVINE
ODBRANI PRAVO NA INFORMACIJE - NE DAM DA JAVNO BUDE TAJNO

Poštovane kolege, građani, stručna javnost ...

pokrenuta je kampanja

ODBRANI PRAVO NA INFORMACIJE - NE DAM DA JAVNO BUDE TAJNO

Kao što verovatno već znate u toku je javna rasprava na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koja traje do 19. aprila 2018. godine.

Nacrt koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti i koji je predmet javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa. Predložena rešenja će suziti obim prava na pristup informacijama i usporiti ostvarivanje tog prava. Iako Nacrt sadrži i neka pozitivna rešenja, ona ne mogu da spreče štetne posledice predloženih rešenja koja će umanjiti pravo javnosti da zna. Zato je važno da se što više građana uključi u javnu raspravu i da pošalje komentare na Nacrt predloženog zakona.

Važno je da iskoristimo naše građansko pravo i odbranimo pravo javnosti da zna, stoga možete poslati svoje komentare putem platforme posebno kreirane za ovu svrhu. Link ka platformi: www.odbrani.pravona.info

Autor – I.S.

Izvor: NUNS

OSTAVITE VAŠ KOMENTAR