IVENSA VESTI / ONLINE NOVINE
UNICEF UPOZORAVA: U Srbiji 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu !

Iz kancelarije UNICEF-a ukazuju na alarmantne podatke i statistiku za Srbiju. U Srbiji su deca najugroženija, čak 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu !

Šta predstavlja pojam "apsolutno" siromaštvo ?

Apsolutno siromaštvo podrazumeva nemogućnost da se zadovolje osnovne, minimalne potrebe za egzistenciju. Dok pojedini teoretičari tvrde da “Siromaštvo, na kraju, uvek mora biti shvaćeno kao apsolutni pojam...”. - “Ako postoji glad i izgladnjivanje, bez obzira kako slika izgleda relativno, u pitanju je siromaštvo”.

Iz kancelarije UNICEF-a su ukazali da je u Srbiji u prethodnom periodu napravljen značajan napredak u ostvarenju odredbi Konvencije o pravima deteta, jer kako je istaknuto, danas dete u Srbiji "ima veoma dobre šanse da preživi prvu godinu života, a gotovo 100 odsto dece ima odlične šanse da pohađa osnovnu školu".

Samo polovina dece u Srbiji pohađa predškolsko obrazovanje, a kada su u pitanju najsiromašnija deca taj procenat je samo devet odsto, odnosno, šest procenata kada su u pitanju deca iz romskih naselja, navedeno je u saopštenju.

Iz kancelarije UNICEF-a su ukazali da je Srbija, i pored promene stavova prema deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, i dalje zemlja u kojoj su ova, a posebno deca sa kompleksnim ili teškim oblikom smetnji u razvoju, i dalje isključena.

Podaci pokazuju i da se gotovo 60 odsto devojčica iz romskih naselja uda pre 18-te godine života, da samo jedna petina romske dece pohađa srednju školu, a 32 odsto mladih možda neće moći da se zaposli.

Predstavnica UNICEF-a Vesna Savić Đukić kazala je da se ove godine obeležava tridesetogodišnjica usvajanja Konvencije o pravima deteta, ali sada u svetu digitalnih tehnologija, promena u životnoj sredini, dugogodišnjih konflikata i masovnih migracija, koje su iz korena promenile detinjstvo.

Đukić je kazala da se Srbija suočava sa negativnim demografskim trendom, zbog čega bi Vladine institucije, biznis sektor, nevladine i organizacije civilnog društva trebalo da ulažu u najmlađe.

"Najugroženija deca iz najsiromašnijih i najmarginalizovanijih porodica su posebno podložna negativnom uticaju klimatskih promena, iako su ona u najmanjoj meri doprinela njihovoj pojavi", rekla je Đukić, navodi se u saopštenju.

Autor – I.S.


OSTAVITE VAŠ KOMENTAR